Pom Wolff

Pom Wolff (Amsterdam, 1953) is dichter en webmaster van de grootste poëziesite in Nederland: www.pomgedichten.nl. Hij studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en rechten aan de Vrije Universiteit. Pom Wolff is bestuurslid van De School der Poëzie in Amsterdam en adviseur van het Cornelis Vreeswijk Genootschap.