‘LAATSTE’ BUNDEL C.B. VAANDRAGER VERSCHIJNT VOORJAAR 2019

Wie mocht denken dat het oeuvre van de Rotterdamse dichter Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935-1992) na zijn verzameld werk geen geheimen meer kent, heeft het mis. Verspreid over diverse meer en minder bekende tijdschriften ‘slingerde’ er nog prachtig werk van hem ‘rond’, dat in deze bundel, ‘Novilon’, is samengebracht. Het is een hernieuwde duik in die niet te kopiëren blik op het alledaagse, vertaald naar droge observaties zoals alleen Vaandrager ze kan noteren. De titel ‘Novilon’ ligt in de lijn van zijn twee voorlaatste bundels ‘Metalon’ (1986) en ‘Sampleton’ (1990) en vormt zodoende het natuurlijke sluitstuk van zijn literaire werk.

De bundel verschijnt voorjaar 2019 bij Uitgeverij Douane en werd samengesteld door schrijver/dichter Karel ten Haaf.