TROUW’S JANITA MONNA VALT VOOR DE CHARME VAN ‘MERKWAARDIGE PRODUCTEN’

‘… onder de dwarsige buitenkant huist tederheid en de beste gedichten verkennen het spanningsveld tussen beide.’

Janita Monna (Trouw, 2 juni 2018, pag. 22)

 

trouwrecensiekoenraad