Als jonge agent in Rotterdam is geweld, drugs, prostitutie, overlast en armoede dagelijkse kost voor Barend Rombout. Zijn brede kijk op de samenhang tussen deze verschijnselen zorgen dat hij eerst naar de Directie Veilig gaat en in 2006 aan het hoofd van Bureau Frontlijn komt te staan. Keurig in de beleidswereld heeft hij nooit gepast, want de indringende en gevoelige blik van de agent heeft hem nooit verlaten. Problemen los je niet op in vergaderzalen, is zijn levensles, maar in de praktijk. Vandaar dat Rombout tegenwoordig een veelgevraagd consultant is.