koenraad goudeseune

Koenraad Goudeseune (1965-2020) was een Vlaamse dichter en schrijver, woonachtig te Gent. Om in zijn levensonderhoud te voorzien zat hij onder meer jarenlang op de taxi. Zijn oeuvre omvat korte verhalen, romans, brieven en poëzie. Douane zal zich ontfermen over zijn allerlaatste werk, de bundel ‘Laatste gedichten’, die in het zicht van zijn naderende euthanasie zijn geschreven, alsook over een selectie van beste sonnetten.

‘Goudeseune slaat een toon aan die heel veel Nederlandse dichter nooit zullen aanslaan’ – Wim Brands