Verwierf zijn faam in de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw met satirische verhalen over de
ondoorgrondelijkheden van de Sovjet-bureaucratie. Na zijn dood wilde niemand hem meer kennen

en komt hij in geen enkel overzicht voor. Leefde van 1884 tot 1938. Dankzij het meesterlijke
‘Kameraad Kisljakov’ is hij nog verkrijgbaar in het Nederlands.

‘Veronachtzaamd meesterwerk (…) onvergetelijke, humoristische scènes (…) fileert de prille Sovjet-
maatschappij tot op het bot.’ Pieter Waterdrinker, NRC