Manuscripten

Uitgeverij Douane ontvangt uw manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden:

  • geprint op A4, enkelzijdig, regelafstand 1,5
  • indien u uw manuscript geretourneerd wilt hebben, dient u dit te vermelden en retourporto bij te voegen.

verder is de gang van zaken als volgt: uw manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, kan het enkele weken tot enige maanden (!) duren voordat dit is gebeurd. Naschrijven en/of -bellen wordt niet op prijs gesteld. Er zijn drie mogelijkheden.

Mogelijkheden:

  1. Uw manuscript wordt afgewezen (en aan u geretourneerd, als u retourporto heeft meegezonden) met een begeleidende standaardbrief. Wegens het grote aantal inzendingen wordt over de reden van afwijzing niet gecorrespondeerd of getelefoneerd.
  2. Uw manuscript heeft enige kwaliteit, maar is (nog) niet goed genoeg voor uitgave. U ontvangt een reactie in de vorm van een brief waarin met inhoudelijke argumenten wordt aangegeven wat er naar de mening van de redactie aan schort.
  3. Uw manuscript bezit zoveel kwaliteit dat u wordt uitgenodigd voor een ontmoeting met de redactie.

Ons adres:
Uitgeverij Douane
Mathenesserdijk 301b
3026 GB  Rotterdam